Wielki Odpust kalwaryjski Wniebowzięcia NMP rozpoczęliśmy w czwartek procesją do Kaplicy II Upadku, gdzie w czasie Mszy św. prosiliśmy Pana Boga za wstawiennictwem św. Anny o błogosławieństwo i odpowiednią pogodę na czas Wielkiego Odpustu.

Od piątku, od samego rana zaczęły przybywać pierwsze grupy pątników, w tym liczne piesze pielgrzymki. W tym roku 250 raz przybyła Piesza Pielgrzymka z Gliwic. Wieczorem pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. z kazaniem kalwaryjskim na rozpoczęcie Odpustu. O godz. 20.00 odśpiewano koronkę do św. Anny, na której było kolejne kazanie.

Mimo iż całą noc z piątku na sobotę na Górze św. Anny padał bardzo obficie deszcz, to okazało się, że nie odstraszył on wiernych pielgrzymów, którzy o godz. 13.00 wyruszyli na kalwaryjskie ścieżki by rozważać bolesne stacje Dróżek Maryjnych.

 

Wieczorem o godz. 20.00 w Grocie odbył się koncert zakończony nabożeństwem uwielbienia Pana Jezusa ukrytego w Najśw. Sakramencie . W czasie nabożeństwo grał i śpiewa zespół GUADALUPE z Lublina.

 

W niedzielę 23 sierpnia o godz. 7.15 w Porębie przy śpiewie Koronki do św. Anny rozpoczęliśmy rozważanie chwalebnych i radosnych stacji Dróżek Maryi. Razem z figurę Wniebowziętej NMP ruszyliśmy w uroczystym orszaku wraz z orkiestrą do Groty, gdzie uwieńczeniem przepięknych obchodów odbyła się o godz. 10.00 uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył ks. proboszcz Bernard Frank z parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach, którzy modlił się w intencje 250 rocznicy Pieszej Pielgrzymi z Gliwic na Górę św. Anny.