Nawigacja

· Strona główna

· Galeria zdjęć

Sanktuarium

· Święta Anna - patronka

· Program uroczyst. 2017

· Skład personalny

· Bractwo Świętej Anny

· Biblioteka Sanktuarium

· Historia Sanktuarium

· Historyczne daty

· Pomnik historii

· 300-lecie kalwarii

· Papieski dzień sanktuarium

· Chór Bazyliki św. Anny

Parafia

· O parafii

· Kancelaria

· Orkiestra parafialna

Góra św. Anny

· Góra św. Anny

· Dojazd na Górę Św. Anny

· Mapa Interaktywna

· Ośrodki pielgrzymkowe

· Droga św. Jakuba

Franciszkański świat

· Prowincja św. Jadwigi

· Ośrodek misyjny

· Franciszkanie w Polsce

· Kuria Generalna

Inne

· Szukaj

· Kontakt


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło


Dane Teleadresowe

Klasztor Franciszkanów
ul. Klasztorna 6,
47-154 Góra Św. Anny

Zgłaszanie pielgrzymek:
tel. 77 463 09 00

Klasztor:
tel. 77 463 09 00,
fax 77 463 09 28

Konto bankowe:
55 1090 2239 0000 0005 7600 1919
SWIFT: WBKPPLPP
lub 44 1600 1156 1847
6991 7000 0017

SWIFT: PPABPLPK


Biblioteka Sanktuarium

"Biblioteka Sanktuarium Góra Świętej Anny" powstała jako seria wydawnicza traktująca o tematyce dotyczącej Sanktuarium Diecezji Opolskiej na Górze Świętej Anny. Z założenia niniejsza edycja wydawnicza ma obejmować pozycje książkowe dotyczące historii, kultu, elementów kulturowych związanych ze św. Anną Samotrzecią, Kalwarią oraz franciszkanami, a także wszelkimi elementami bezpośrednio, bądź pośrednio dotyczącymi miejscowego Sanktuarium. Pragniemy, aby tematyka dotycząca tak ważnego miejsca jakim jest Góra Świętej Anny, została uporządkowana w numerowanej serii, umożliwiającej zebranie licznych pozycji książkowych poruszających tematykę Sanktuarium pasyjno-maryjno-świętoanieńskiego kultu. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło i do zgłaszania kustoszowi Sanktuarium zamiarów wydawania pozycji traktujących o powyższej tematyce, by kolejnym woluminom nadać kolejny numer powstałej "Biblioteki".

 

 

 

 


01

TYMOTEUSZ PIOTR OLSIŃSKI OFM

Ludowe formy kultu męki Pańskiej
w sanktuarium na Górze Świętej Anny

Pobożność ludowa znajduje swoje miejsce modlitwy w sanktuariach, które wyróżniają się szczególnymi formami praktyk religijnych i nabożeństw. W niniejszym opracowaniu Autor zajął się kultem męki Pańskiej, który jest integralną częścią sanktuarium na Górze Świętej Anny w diecezji opolskiej. Zaprezentował wszystkie miejsca, gdzie znajdują się stacje męki Pańskiej, jako zewnętrzne przejawy tego kultu, ale przede wszystkim zajął się tak zwaną Nową Jerozolimą, czyli drogą męki Zbawiciela wzorowanej na via crucis Jerozolimy i innych pierwowzorach europejskich, a usytuowaną na otwartym powietrzu okolicznych wsi i pagórków. Książka jest ważnym przyczynkiem do poznania bogactwa życia religijnego pielgrzymów przybywających na swoją świętą górę - górę ufnej modlitwy. Na szczególną uwagę zasługują precyzyjnie przeprowadzone interpretacje teologiczne figur i obrazów z wnętrz kaplic stacyjnych oraz analizy używanych przez pątników tekstów modlitewnych. Książka jest interesująca zarówno dla teoretyków zajmujących się kultem męki Chrystusa, jak również i dla praktyków duszpasterstwa liturgicznego, a w szczególności dla długoletnich pielgrzymów annogórskiego sanktuarium.

 

 

 

 


02

KAROL MIARKA,
Petronela. Pustelnica z Góry św. Anny.
Historia jej żywota przez Karola Miarkę spisana

 

Wśród wielu pustelników żyjących na Górze Świętej Anny hrabina Petronela Korzeniowska, pochodząca z Wołynia zyskała największą sławę. Przebywała tu przez 50 lat. Żyła w pustelni na terenie obecnego amfiteatru. Wokół jej osoby krąży wiele opowiadań i legend. Prowadząc bogobojny żywot, była wzorem modlitwy, gorliwą tercjarka i orędowniczką ubogich. Pomagali jej zarówno franciszkanie, jak i okoliczna szlachta. Żyła skromnie, robótkami ręcznymi zarabiając na swoje utrzymanie.
W roku jubileuszowym 300-lecia kalwarii na Górze św. Anny, wznowione wydanie opowiadania Karola Miarki, na nowo przybliża legendarną postać Petroneli, pustelnicy, hrabianki z Kresów, pobożnej i ofiarnej kobiety, tak bardzo doświadczonej przez życie. Niezwykła historia życia oraz kwiecisty język niech będą dla pielgrzymów XXI wieku znakiem i świadectwem tego, co pozostawił nam w testamencie Jan Paweł II w dniu 21 czerwca 1983 roku, gdy mówił: "...Trzeba, ażeby zwykli ludzie umieli w swoim życiu wcielać i wyrażać także i to, co jest niezwykłe. Tym jest najgłębiej rozumiana istota religijna. Bo przecież religia - to nie co innego, jak wcielanie i wyrażanie tego, co jest najbardziej niezwykłe, to znaczy Boga, rzeczywistości Bożej, majestatu Bożego".

 

 

 

 


03

TYMOTEUSZ PIOTR OLSIŃSKI OFM
Kalwaria na Górze Świętej Anny.
Przewodnik historyczno-duchowy.

 

W trzystuletniej historii Kalwaria na Górze Świętej Anny doczekała się wielu opracowań. Niniejsza książka jest kolejnym z nich, podanym w formie przewodnika dla pątników nawiedzających miejscową Kalwarię.
Obok syntetycznie podanego zarysu historycznego, autor skupia uwagę na duchowym znaczeniu samego założenia kalwaryjskiego, topografii Kalwarii, architektury zabudowań kalwaryjskich oraz wystroju wnętrz kaplic stacyjnych. Przewodnik pomaga nawiedzającemu Kalwarię wejść w głąb i odczytać duchowe znaczenie ukryte w bogatej treściowo wymowie detali architektonicznych, obrazów, malowideł ściennych oraz grup figuralnych. Załączona do książki mapka umożliwia swobodne poruszanie się po terenie Kalwarii i pozwala odnaleźć kolejne zabudowania kalwaryjskie.

 

 

 

 


04

JOZAFAT ROMAN GOHLY OFM zebr. i oprac.

Wielbimy Cię, święta Anno. Modlitewnik

 

Modlitwy i pieśni, jakie na przestrzeni wieków wytworzyła pobożność ludowa związana z kultem św. Anny, stanowią obszerny zbiór. Autor zebrał je i dokonał redakcji, układając w modlitewnik, który pomoże pielęgnować pobożność związaną z kultem św. Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny. Podzielony on został na siedem części: Liturgię Godzin na uroczystość św. Anny, Litanie i Wezwania ku jej czci, Nowenny przed uroczystością patronalną, Koronki, Godzinki oraz dwa bogate zbiory Modlitw i Pieśni wraz z zapisem nutowym. Niniejsza pozycja z pewnością pomoże modlitwie pielgrzymów gromadzących się w sanktuariach św. Anny, w parafiach, którym Święta Patronuje, ale przede wszystkim w praktykowaniu prywatnej pobożności związanej ze św. Babcią Jezusa.

 

 

 

 


05

O. Sebastian Unsner OFM
Z Afryki mamo piszę…

 

Książka O. Sebastiana Unsnera, „ Z Afryki mamo piszę…” aktualnego ministra prowincjalnego zakonu braci mniejszych w Afryce Wschodniej, który od 1989 roku przebywa na kontynencie afrykańskim jako misjonarz. Pracował w Zambii, Kenii i Malawii. Od samego początku pracy misjonarskiej pisał listy do swojej mamy. Była to bardzo regularna korespondencja. Czytelnik będzie miał okazji poznać wiele aspektów pracy misjonarza, poznać bliżej kulturę, mentalność, zwyczaje i religijność ludzi zamieszkujących Wschodnią Afrykę. Praca w kraju misyjnym, wśród ludzi prostych, ubogich i potrzebujących wielorakiego wsparcia pokazuje, również na podstawie tych listów, jak ważna jest ewangelizacja we współczesnym świecie. Wydane listy misjonarza w formie książkowej i dochód ze sprzedaży w całości przeznaczony został na utrzymanie misji franciszkanów prowincji św. Jadwigi.

 

 

 

 


06

O. Błażej Kurowski OFM
Przewodnik po sanktuarium na Górze św. Anny

 

„Przewodnik po sanktuarium na Górze św. Anny” jest kolejnym wydaniem historii tego niezwykłego miejsca. Autor ukazuje bogatą historię tego miejsca, ale stara się także przekazać turyście i pielgrzymowi fenomen natury, wiary, kultury i sztuki. Od ponad pięciuset lat czczona jest na tym miejscu cudowna figura św. Anny Samotrzeciej. Wokół Góry św. Anny rozciągają się dróżki i ścieżyny z kapliczkami kalwaryjskimi. Kalwaria annogórska ukryta jest pomiędzy pięknymi i dorodnymi drzewami lipowymi. Przewodnik zaopatrzano w mapę poruszania się po Kalwarii i okolicy. W dniu 21 czerwca 1983 roku Górę św. Anny odwiedził Ojciec św. bł. Jan Paweł II. Przez Górę św. Anny prowadzi szlak św. Jakuba.

 

 

 

 


07

O. Błażej Kurowski OFM
Sanktuarium na Górze św. Anny

 

Wydanie „ Sanktuarium na Górze św. Anny” jest skróconą i kieszonkową wersją „Przewodnika po sanktuarium na Górze św. Anny”. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące tego niezwykłego miejsca.

 

 

 

 


08

WOJCIECH ZBIGNIEW PIĘTOWSKI OFM
Kazania z Góry Św. Anny

 

Zbiór kazań wygłoszonych na Górze Św. Anny w latach 2006-201. Pozycja ta jest pierwszym w historii Góry Św. Anny zbiorem opublikowanych kazań. Wydane książkowe, Kazania z Góry Św. Anny, zostało podzielone na trzy części: kazania wygłoszone w bazylice, kazania Świąteczne oraz wygłoszone na Kalwarii. Osobna czwarta część książki, poświęcona jest refleksjom autora. Dotyczy sugestiom dla kaznodziei oraz jak słuchacz powinien przygotować się do słuchania słowa Bożego. Książka ta, jest dedykowana jako osobiste podziękowanie autora, pamięci Wielkiemu Kaznodziei Polaków Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który nawiedził Górę Św. Anny w dniu 21 czerwca 1983 roku. Zbiór wygłoszonych kazań ma służyć nie tylko kapłanom, którzy zajmują się głoszeniem słowa Bożego lecz Pielgrzymom nawiedzających Sanktuarium, by jeszcze raz odtworzyli usłyszane słowo Boże, a ono pokrzepiło ich serca. Pozycja ta zawiera szereg aktualnych zdjęć z uroczystości które odbyły się w bazylice Św. Anny oraz obchodów na Kalwarii. Niech słowo Boże wygłoszone i spisane w tej książce będzie zachętą pielgrzymujących na Górę Św. Anny do słuchania i rozważania Słowa Bożego. Kazania z Góry Św. Anny, niech będą żywą Pamiątką głoszonej Ewangelii we franciszkańskim sanktuarium na Górze św. Anny.

 

 

 

 


09

O. Błażej Kurowski OFM
Góra św. Anny

 

Album „Góra św. Anny” został wydany w trójjęzycznej wersji: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Zdjęcia pochodzą z uroczystości w sanktuarium wykonane w dwóch ostatnich latach. Album składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje całościowo historię Góry św. Anny, cudownej figury, Zakonu Braci Mniejszych, Rajskiego Placu, Groty Lurdzkiej i Domu Pielgrzyma. Pokazany jest także wystrój bazyliki św. Anny i klasztoru franciszkanów. Drugą część podzielono na poszczególne miesiące, kiedy odbywają się uroczystości, pielgrzymki stanowe i wielkie odpusty kalwaryjskie

 

 

 

 


10

KAMIL BOLCZYK OFM

Góra św. Anny. Krótka historia słynnej miejscowości pielgrzymkowej w sercu Górnego Śląska

 

 

 

 


11

Atanazy Piotr Polanko OFM

Franciszkanie z Góry św. Anny w czasie drugiej wojny światowej

 

Na Górze św. Anny w czasie drugiej wojny światowej najtragiczniejsze było to, że miejsce, z którego wypływało przez wieki tak wiele pozytywnych wartości, kształtujących życie codzienne Ślązaków, stało się źródłem antyklerykalnej i rasistowskiej propagandy. Kompleks herosów niemieckich oraz Ośrodek Formacyjny NSDAP „Napola” służyły temu właśnie dziełu. Mimo usilnych starań działalność propagandowa nie zdołała zatrzeć tych treści, które z zapałem były przekazywane przez zakonników franciszkańskich na Górze św. Anny. Szczytem zaś i kulminacją nieludzkich postaw, samą esencją zła, był najpierw obóz pracy, a później fi lia obozu koncentracyjnego Auschwitz- -Birkenau na terenie święto anieńskiej kalwarii. Miejsce, które powstało, aby uczcić mękę i śmierć Chrystusa, stało się miejscem kaźni Jego narodu. Cierpieli również zakonnicy wygnani ze swojego domu, najpierw przez nazistów, a później przez władze Polski Ludowej. Raz za to, że byli propolscy, a następnie za to, że byli proniemieccy. Cierpieli również wierni, dobrodzieje, pielgrzymi, którzy od dzieciństwa byli związani z sanktuarium świętoanieńskim, z tradycjami odpustowymi i z zakonem franciszkańskim.

 

 

 

 


12

O. Jozafat Gohly OFM

Dziękuję Bogu, że mogłem tu być

Góra św. Anny jest miejscem niezwykłym. Na tym miejscu mamy o czynienia z niezwykłym fenomenem natury, wiary, kultury i sztuki. Na wzniesieniu wznosi się bazylika św. Anny Samotrzeciej, klasztor franciszkanów i kalwaria z barokowymi kaplicami Drogi Krzyżowej o Dróżek NMP. Od ponad pięciuset lat pielgrzymują do tego miejsca ludzie, by modlić się przed cudowną figurą św. Anny. W archiwum klasztornym znajduje się wiele świadectw cudownej pomocy i ingerencji św. Anny. Tytuł książki „ Dziękuję Bogu, że mogłem tu być” odwołuje się do słów św. Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki na Górę św. Anny 21 czerwca 1983 roku. Autor pokazuje całe bogactwo tego miejsca, stawiając św. Annę na pierwszym miejscu.

 

 

 

 


13

O. Błażej Kurowski OFM

Sanktuarium na Górze św. Anny

Skrócony przewodnik kieszonkowy „ Sanktuarium na Górze św. Anny” został wydany po raz drugi, ale z nowymi zdjęciami. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące sanktuarium.

Międzynarodowe wyróżnienie

Dekret o ustanowieniu Międzynarodowego Sanktuarium świętej Anny Matki Najświętszej Maryi Panny w Górze Świętej Anny, diecezja opolska


Porządek Mszy św.

Niedziela i święta:

7.00, 8.30, 10.00, 11.30; 15.30 (j. niem.), 17.00
nabożeństwo - 14.00Dni Powszednie:

w czasie letnim:
godz. 6.30,
w czasie zimowym:
godz. 7.00.

Od 1 V do 31 X msza św. dla pielgrzymów: godz. 11.00Błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.30.W każdy wtorek koronka do św. Anny o godz. 6:00 i Msza św. za żyjących i zmarłych dobrodziejów Bazyliki, Kalwarii i klasztoruW II niedzielę miesiąca o godz. 14.00 nabożeństwo do św. AnnyOd maja do października każdego 13-tego nabożeństwo fatimskie i procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej o godz. 18:00Okazja do spowiedzi pół godz. przede Mszą św. oraz po zgłoszeniu na furcie.Zapraszamy do słuchania transmisji Mszy św. z naszej Bazyliki o godz. 10:00 w Radiu Doxa w trzecią niedzielę miesiąca.

Polecane linkiSpotkania na Górze św. Annie dla A-A i Al.-Anon
Odnawialne źródła energii
na Górze św. Annie


Facebook

ZOBACZ NASZ FANPAGE
NA FACEBOOK'U6,069,499 unikalnych wizyt Webdesign: alfsoft.net

UWAGA! Ten serwis uzywa cookies.
Brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgod na to