O godz. 14.00 odbyły się uroczyste nieszpory wielkanocne, w czasie których zostało dokonana koronacja Matki Bożej Bolesnej jako wynagrodzenie za jej cierpienia jakie doznała w czasie Męki swojego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa.