Grota Lurdzka

Na północnej stronie zbocza, przy wejściu na Rajski Plac przez Bramę Ave Maryja lub Bramę Papieską, znajduje się strome zejście do Groty Lurdzkiej. W 1849 r. Tomasz Spruch otworzył w tym miejscu kamieniołom, z którego wydobywał bazalt. Zarówno pierwszy właściciel, jak...

Rajski Plac

Przedłużeniem bazyliki jest prostokątny dziedziniec arkadowy nazywany Rajskim Placem. Jest wybrukowany granitową kostką, otoczony z trzech stron krużgankami został zbudowany w 1768 r., przebudowany po raz pierwszy w 1804 r. i rozbudowanym w 1886 r. Krużganki...

Bazylika św. Anny

Najprawdopodobniej pierwszy kościół został zbudowany w tym miejscu na przełomie lat 1480 - 1485. Joego fundatorami byli Mikołaj i Krzysztof Strzała. Pierwsza urzędowa wzmianka o istnieniu kościoła na Górze Chełmskiej pochodzi z 1516 r. na początku XVI w. osiedlił się...

Św. Anna babcia Pana Jezusa

Imię Anna (hebr. hanna znaczy "łaska"), jest jednym z najpopularniejszych imion w Polsce. Św. Anna jest patronką matek, kobiet rodzących, wdów, żeglarzy, ubogich oraz szkół chrześcijańskich. Żywot świętej Anny Według starego podania św. Anna urodziła się w Judei,...

Cudowna Figurka św. Anny

Na szczycie Góry św. Anny znajduje się zabytkowy zespół klasztorno - kalwaryjski z bazylika mniejszą, w której punktem centralnym jest słynąca łaskami figurka św. Anny Samotrzeciej. Niewiele mamy informacji o św. Annie. Ewangelie milczą na jej temat. Tylko...

Historia Sanktuarium Góry św. Anny

Z tą Górą - jak z większością miejsc kultu religijnego związany jest cały szereg legend i barwnych opowieści. Dotyczą one zarówno cudownej figurki św. Anny Samotrzeć, jak i miejsca, które sobie »obrała za miejsce kultu«. Jedna z legend powiada, że tędy powracał do...

Podróżując po Ziemi Śląskiej,

nie sposób nie zatrzymać swoich oczu i nie popatrzeć z zachwytem na najwyższe wzniesienie w Masywie Chełmskim, jaki jest Góra św. Anny (407,6 m n.p.m.).

Jest wyjątkowa zarówno dzięki położeniu geograficznemu jak i dzięki swemu znaczeniu religijnemu. Ze szczytu, a zwłaszcza z ogrodu klasztornego, rozciąga się przepiękna panorama. Ten uroczy zakątek przed milionami lat był czynnym wulkanem. Dziś na jego bazaltowym stożku i szczycie góry wznosi się kaplica p.w. św. Józefa.

W swojej historii góra miała różne nazwy, z czym łączą się rozmaite legendy. Nazywano ją Górą św. Jakuba, Górą Chełmską, Górą św. Jerzego. Kolejną zmianę zanotowano na początku XVI wieku tym razem była to już Góra św. Anny. Według legendy św. Michał Archanioł, po walce stoczonej z Lucyferem miał złożyć swój rycerski hełm pośrodku nadodrzańskiej równiny. Według innej legendy po pokonaniu smoka, w czym miał swój udział św. Jerzy, wdzięczni mieszkańcy wybudowali poświęconą mu kaplicę.

Obezna nazwa góry ma być związana z widzeniem którego doświadczył Krzysztof Strzała. Był nim tak przejęty, że w miejscu zapomnianej kaplicy św. Jerzego wybudował kościółek p.w. św. Anny.  Na ołtarzu kościoła postawiono figurkę św. Anny. Po pewnym czasie od patronki kościoła nazwano również osadę. Miejscowość z biegiem lat powiększała się i stanowiła coraz\c bardziej znany ośrodek rzemieślniczy i handlowy. W 1942 r. została erygowana parafia.

Niewiele jest w Polsce miejsc, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się ze sobą, tworząc tak niepowtarzalny krajobraz. Do takich należy Park Krajobrazowy Góra św. Anny utworzony w 1988 r. Rozporządzeniem  Prezydenta RP wydanym 14 kwietnia 2004 r., Góra św. Anny została uznana za pomnik historii. Tym samym Sanktuarium znalazło się wśród 30 najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w Polsce. Park obejmuje 5051 ha. Najstarszymi utworami są piaskowce i zlepieńce. Trzonem Garbu Chełmskiego są jednak utwory triasow, czyli wapienie i dolomity. Współczesny krajobraz ukształtował się pod wpływem lądolodu skandynawskiego. Specyficzne warunki glebowe i klimatyczne miały decydujący wpływ na szatę roślinną. Dziś Lasy zajmują zaledwie 21% ogólnej powierzchni. Spotyka się drzewostan iglaste, bukowe oraz mieszane.

W 1997 utworzono rezerwat „Lesisko”, „Boże Oko” i „Grafik”, a w 2001 r. „Biesiec”. W zachodniej części miejscowość Góra św. Anny znajduje się Pomnik Czynu Powstańczego i jeden z najważniejszych w Europie amfiteatrów skalnych.

Kamieniołom przebudowali Niemcy, chcąc upamiętnić poległych w 1921 r. Nad jego krawędzią powstało mauzoleum ku czci poległych.

W 1945 r. Sowieci i Polacy wysadzili pomnik. Postawiono nowy według projektu  Dunikowskiego, tym razem upamiętniający powstańców. Zewnętrzne ściany kolumn pokrywają płaskorzeźby przedstawiające dzieje walk wyzwoleńczych ludu śląskiego. Wewnętrzne ściany zdobią rzeźby górnika, hutnika, rolnika i śląskiej kobiety. W środku znajduje się znicz ozdobiony Krzyżem Grunwaldu i Śląskim Krzyżem Powstańców. Pomnik odsłonięto w 1955 r.