Modlitwa Matki w stanie błogosławionym

Chwalebna matko Anno,

Bóg uczynił Cię

wielką orędowniczką

i opiekunką wszystkich matek

oczekujących potomstwa.

Z oddaniem proszę Cię,

błogosław mnie i moje dziecko,

które noszę pod sercem,

aby Bóg obdarzył je

licznymi talentami.

Jestem świadoma, że już teraz

ponoszę za nie odpowiedzialność,

dlatego błagam o Twoją pomoc

w opiece nad moim jeszcze

nienarodzonym dzieckiem.

Przez cnotliwe życie,

pobożne myśli i modlitwy

wzbudź w sercu tego dziecka

chrześcijański charakter.

Święta matko Anno,

bądź także przy mnie w trudnych

godzinach jego narodzin.

Napełniaj mnie cierpliwością

i pełną ofiary miłością do Boga.

Pozwól mi szczęśliwie obdarzyć

to dziecko życiem i spraw,

by przez sakrament chrztu świętego

stało się dzieckiem Bożym.

Pomóż mi je wychować dla Boga

i Jego Kościoła Świętego,

aby kiedyś w wieczności

nie było moim oskarżycielem,

lecz obrońcą.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

W każdą druga niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 11.30,

błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.