W dniach od 21 do 22 kwietnia odbyła się coroczna pielgrzymka Przewodników Kalwaryjskich. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę 21 kwietnia o godz. 11.00 uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem o. Jonasz Pyki. Po Eucharystii Przewodnicy udali się zakonny cmentarz, gdzie modlili się za zmarłych ojców i braci, którzy przed laty posługiwali w Sanktuarium. Jednocześnie był to czas wspomnień i opowieści.

Po południu o godz. 14.30 odprawiono koronkę  ku czci św. Anny, po czym w refektarzu odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące uroczystości kalwaryjskich na Górze św. Anny. Wieczorem Przewodnicy udali się na krótkie nabożeństwo Maryjne do Kaplicy Koronacji Najśw. Maryi Panny.

W niedzielę 22 kwietnia w bazylice o godz. 6.15 odśpiewano Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. O godz. 7.00 Przewodniczy uczestniczyli w Mszy św.

Spotkanie zakończyło się wspólnym wyjściem na Kalwaryjskie Dróżki, docelowo do Poręby by zobaczyć małe zmiany jakie zostały dokonane w Kościele Wniebowzięcia NMP.