JAK GŁOSOWAĆ:

 • Zapraszamy pielgrzymów nawiedzających Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej do zwiedzenia i oceny wystawy CHOINEK ANNOGÓRSKICH, które znajduję się w krużgankach na Rajskim Placu przy kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. Choinki zostały przystrojone przez dzieci i młodzież szkół znajdujących się na terenie Gminy Leśnica.
 • Każda choinka ma swój numer od 1 do 10.
 • Spośród nich wybieramy jedną, najładniejszą i wpisujemy jej numer na KARTĘ DO GŁOSOWANIA (można ją otrzymać na furcie klasztornej).
 • Kartę do głosowania wrzucamy do urny znajdującej się przy kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.
 • Głosujemy tylko jeden raz na jedną choinkę (jedna osoba może oddać tylko jeden głos).
 • Głos na najpiękniejsza choinkę można oddać do 5 stycznia 2018 r.
 • Specjalne JURY, powałane przez Organizatora, przeliczy głosy.

Tak wygląda Karta do głosowania, którą można odebrać na furcie klasztornej.

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się  z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny. Ozdoby wykonywane były z bardzo różnych materiałów, co świadczyło o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. Warto kontynuować tę piękną tradycję, pielęgnując dawne obyczaje, dlatego też serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

Annogórskie Choinki

Przedmiotem konkursu jest wykonanie wielu ozdób choinkowych w celu poznania i kultywowania tradycji obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia, rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, integracja grupy poprzez zbiorowe działania.

DO KONKURSU ZGŁOSIŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE PRZEDSZKOLA I SZKOŁY:

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu Śląskim
 • Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
 • Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Lesnicy
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raszowej
 • Publiczne Przedszkole w Lesnicy oddział pozamiejscowy w Kadłubcu
 • Publiczne Przedszkole w Leśnicy oddział pozamiejscowy w Górze św. Anny
 • Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy oddział pozamiejscowy w Dolnej
 • Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy
 • Ochronka Sióstr Służebniczek NMP NP w Leśnicy
 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
 • Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji

FINAŁ:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 stycznia 2018 r., o godz. 14.00 na nabożeństwie kolędowym dla dzieci w Bazylice św. Anny, skąd nastąpi uroczyste przejście do Domu Pielgrzyma i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

PATRONAT  HONOROWY:

Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski

ORGANIZATORZY:

 • Sanktuarium Św. Anny Samotrzeciej
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Anny
 • Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Sołtys i Rada Sołecka Góry św. Anny

Dodatkowe informacje można uzyskać u O. Gwardiana pod nr telefonu 694 638 873