ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

NIEDZIELA 7 STYCZNIA 2018 r.

 

W konkursie na najpiękniejszą Annogórką Choinkę wzięło udział 11 placówek szkolno – oświatowych z tereny Gminy Leśnicy. Na wszystkie choinki oddano 570 głosów. Poniżej podano wyniki głosowania i kolejność miejsc poszczególnych placówek.

 

  1. Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Górze św. Anny i Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Kadłubcu (112 głosów)
  2. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy (92 głosy)
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej (90 głosów)
  4. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  5. Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy
  6. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji
  7. Ochronka Sióstr Służebniczek Najśw. Maryi Panny Niepokalanej w Leśnicy
  8. Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Dolnej
  9. Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy
  10. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu Śląskim

Składamy serdecznie podziękowanie Bóg zapłać, wszystkim placówkom – oświatowycm, które zgłosiły się konkursu i za ich zaangażowanie.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Dyrekcji Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz Panu Burmistrzowi Gminy Leśnica za honorowy patronat nad konkursem.

Bóg zapłać zespołowi „PROMYKI MARYI” z Zębowic za przygotowanie Jaseł i oprawę muzyczną w czasie nabożeństwo, które odbyło zię w Bazylice św. Anny.