Konkurs na Annogórskie Choinki

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU   NIEDZIELA 7 STYCZNIA 2018 r.   W konkursie na najpiękniejszą Annogórką Choinkę wzięło udział 11 placówek szkolno – oświatowych z tereny Gminy Leśnicy. Na wszystkie choinki oddano 570 głosów. Poniżej podano wyniki głosowania i kolejność miejsc poszczególnych placówek.   Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Górze św. Anny i Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Kadłubcu (112 głosów) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy (92 głosy) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej (90 głosów) Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji Ochronka Sióstr Służebniczek...

Read More