Terminy spotkań AA i Al-anon oraz Mszy św. dla osób uzależnionych i współuzależnionych w bazylice pw. Św. Anny na Górze Św. Anny w 2018 r.

 • 24.02 – godz. 19.00
 • 23 – 25.02 – Rekolekcje AA
 • 24.03 – godz. 19.00
 • 28.04 – godz. 19.00

 • 26.05 – godz. 19.00
 • 16.06 – godz. 19.00
 • 29.09 – godz. 19.00

 • 20.10 – godz. 19.00
 • 19 – 21.10 – Rekolekcje AA
 • 24.11 – godz. 19.00
 • 15.12 – godz. 19.00

Mityng dla AA i Al-anon w Domu Pielgrzyma o godz. 15.00 lub godz. 16.00 (kwiecień, czerwiec, wrzesień i październik).